Bölüm Başkanından

2001 yılında eğitim-öğretime başlayan Türkçe Eğitimi Bölümünün başlıca amacı ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir. Bölümümüzden mezun olan öğretmen adayları; ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğrencilerine, yabancılara, Türk soylulara ve iki dillilere Türkçe eğitimi verebilecek yeterlilik ve yetkinliğe sahiptirler.

Bölüm; öğrencilerin akademik ve meslekî birikimini en üst seviyede gerçekleştiren, alanın gereksinimlerine cevap verebilen, etkili iletişim kurabilen, bilimsel ahlâkı içselleştiren, ulusal değerlerine bağlı, evrensel yaşama katkı sunabilen, yaşamı insan-merkezli düzenleyebilen ve insana saygıyı her şeyin üstünde tutan bireyler olarak yetişmeleri doğrultusunda bir eğitim içeriği uygulamaktadır.

Bölümümüz, ülkemiz bilim ve eğitimine katkı sunabilmenin haklı gurur ve mutluluğunu duymaktadır.

 

                                                                                              Doç. Dr. Ümmühan BİLGİN TOPÇU

                                                                                               Bölüm Başkanı