PROGRAM HAKKINDA

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalının başlıca amacı, anadili ve yabancı dil olarak Türkçeyi modern öğretim yöntem ve teknikleriyle birlikte çağdaş teknolojinin olanaklarını da kullanarak öğretebilen; çeşitli araştırmalar ve özellikle öğretmenlik uygulamaları aracılığıyla öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini en üst düzeyde geliştirerek onlara etkili iletişim kurabilme becerisi kazandırabilecek Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir.  Anabilim dalı, bu amaca yönelik olarak öğrencileri alanlarında özgün tasarımlar ve yenilikçi çalışmalar yapmaya özendirmekte; onların psikolojik, sosyal, kültürel, sanatsal yönlerini geliştirecek etkinliklerle yetişkin birer birey olmalarına zemin hazırlamaktadır. Bunların yanı sıra anabilim dalı, yalnızca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okullarda görev alacak Türkçe öğretmenleri değil, aynı zamanda dünyadaki Türkoloji enstitülerinde çalışacak akademisyenler yetiştirmeyi de amaçlamaktadır.

 

Öğretim Yılı:

:4

 

Puan Türü

SÖZEL

 

Kontenjanlar

Ücretli

:2

%50 İndirimli

:45

%100 Burslu 

:8

Toplam

:55