BÖLÜM HAKKINDA

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalının başlıca amacı, öğrencilerine, akademik ve mesleki açılardan bilimsel bakış açısına sahip, araştırmacı-eğitimci bir kimlik kazandırmak; onları Türkçeye her yönüyle hâkim, "Türkçe öğretiminde yetkin ve nitelikli öğretmenler" olarak yetiştirmektir.

Ayrıca Ana Bilim Dalımız, Türkçeyi doğru ve güzel kullanma, kendisini sözlü ve yazılı olarak en doğru ve en güzel biçimde ifade edebilme; çağdaş eğitim yaklaşımlarını kendisine hareket noktası alarak bireylerin kendilerini gerçekleştirme, gizil güçlerini ortaya koyma ve geliştirme, kendisiyle ve içinde yaşadığı toplumla barışık olmalarını sağlama; bireyleri millî ve evrensel değerlerle donatma gibi amaçları benimsemiştir.

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalından mezun olan öğrenciler; “Türkçe Öğretmeni” unvanıyla ilköğretim ikinci kademe (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencilerine, yabancılara, Türk soylulara ve iki dillilere Türkçe eğitimi verebilir; etkili iletişim kurabilen, toplumsal sorumluluk alabilen, milli değerleri özümsemiş, evrensel değerlere saygılı, yurttaşlık bilincine sahip öğretmenler olarak toplumsal sorunlara çözümler üretebilir; sanatsal ve kültürel yeterlilikleriyle roman, hikâye, şiir, senaryo, makale, deneme gibi farklı yazınsal ve bilgilendirici türlerde ürünler yaratabilirler.

 

Bunlarla birlikte basın-yayın kuruluşlarında, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşiv ve müzelerde, dünya Türkoloji merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile ilgili özel ve resmî kuruluşlarda çalışabilir ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.

 

 

 

Öğretim Yılı:

:4

2017 Kılavuz Bilgileri

 

Minimum Puan

Maksimum Puan

Burssuz

297,076

324,660

Burslu %50

323,869 381,242

Burslu %75

382,742

406,406

Burslu %100

410,630

462,899

 

(*) Bu kategoride burs verilmemektedir.
(-) Bu kategorinin puanı henüz belli değil.

Puan Türü

:TS-2

 

Kontenjanlar

Burssuz

:12

Burslu (%50)

:21

Burslu (%75)

:12

Burslu (%100)

:5

Toplam

:50